Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/717 на Комисията от 26 април 2021 година за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета „Nagykunsági szilvapálinka“