SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1707/98 van Stéphane BUFFETAUT aan de Commissie. Delegatie van bevoegdheden aan interprofessionele organisaties