Kommissionens forordning (EF) nr. 2010/2004 af 24. november 2004 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af det delkontingent II for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2375/2002