Sag T-514/11: Rettens dom af 4. juni 2013 — i-content mod KHIM (BETWIN) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BETWIN — det ældre EF-figurmærke b’Twin — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)