Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/679 2021 m. balandžio 23 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1346, kuriuo Graikijos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti