Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2304 van de Commissie van 12 december 2017 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5 in Nederland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8719) (Voor de EER relevante tekst. )$