Kommissionens forordning (EF) nr. 727/2005 af 12. maj 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation