Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3766 — Nordic Capital/Leaf Int) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedureEØS-relevant tekst