Písemný dotaz P-4778/05 Alfonso Andria (ALDE) Komisi. Postup podle článku 24 nařízení (EHS) č. 4253/88