Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 9. november 2006.#Montex Holdings Ltd mod Diesel SpA.#Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesgerichtshof - Tyskland.#Varemærker - direktiv 89/104/EØF - varemærkeindehaverens ret til at forbyde transit af varer forsynet med et identisk tegn over en medlemsstats område, hvor dette varemærke er beskyttet - ulovlig fremstilling - associeret stat.#Sag C-281/05. Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 9. november 2006.