Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5760 — Lotte Group/Artenius UK Limited) EØS-relevant tekst