Rådets udtalelse af 24. januar 2006 om Sveriges opdaterede konvergensprogram 2005-2008