Kohtuasi T-74/16: 17. veebruaril 2016 esitatud hagi – POA versus komisjon