Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/471/EF af 29. april 2004 om slettelse af visse mejerivirksomheder af listerne over virksomheder i Polen, der i en overgangsperiode har tilladelse til at behandle både mælk, der opfylder EU-kravene, og mælk, der ikke opfylder EU-kravene (EUT L 160 af 30.4.2004)