Frischpack mod OHMI (Forme d'une boîte de fromage) Dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 23. november 2004. # Frischpack GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # EF-varemærker - tredimensionalt varemærke - formen på en beholder til ost - absolut registreringshindring - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 - fornødent særpræg. # Sag T-360/03. TITJUR