Rådets forordning (EF) nr. 1987/2005 af 2. december 2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polytetrafluorethylen (PTFE) i granulatform med oprindelse i Rusland og Folkerepublikken Kina og om endelig opkrævning af den midlertidige told