Skriftlig forespørgsel P-2806/05 af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) til Kommissionen. Rådets rammeafgørelse om opbevaring af data, der findes i offentlige kommunikationsnet (CSL 8958/05)