Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1377 van de Commissie van 1 oktober 2020 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Bacillus subtilis (LMG S‐15136), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens, alle minder gangbare varkenssoorten met uitzondering van fokdieren (vergunninghouder Beldem, een onderdeel van Puratos NV) (Voor de EER relevante tekst)