Sag T-341/05: Sag anlagt den 8. september 2005 — Kongeriget Spanien mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber