Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Den Europæiske Union, Hongkong og Macao: Samarbejdsmulighederne 2007-2013