Kommissionens forordning (EF) nr. 720/2005 af 12. maj 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004