Kommissionens forordning (EF) nr. 983/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I