Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. juli 2019.