Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 19. oktober 2004 i sag C-425/03, (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Milazzo): Provvidenza Regio mod AXA Assicurazioni SpA (»Præjudiciel forelæggelse — afvisning«)