Berigtigelse til ruteflyvning — I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Forbundsrepublikken Tyskland følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Erfurt og München ( EUT C 104 af 30.4.2004 )