Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5200 — Strabag/Kirchner) EØS-relevant tekst