Komisijas Regula (EEK) Nr. 837/91 (1991. gada 4. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2742/90, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 2204/90