Rettens dom (Tredje Afdeling) af 31. maj 2006.#Wim De Waele mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.#Sag T-15/05. Rettens dom (Tredje Afdeling) af 31. maj 2006