Skriftlig forespørgsel P-3802/06 af Alyn Smith (Verts/ALE) til Kommissionen. Forpligtelser til offentlig tjeneste — færgefart i EU