/* */

Skriftlig forespørgsel E-4760/05 af Andreas Mölzer (NI) til Kommissionen. Fremtidig førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet