Sag C-74/06: Sag anlagt den 8. februar 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik