TITJUR Domstolens Dom af 17. juni 1997. # Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA og Anni Azzurri Rezzato Srl mod Regione Lombardia. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Tribunale amminstrativo regionale per la Lombardia - Italien. # Fri etableringsret - Fri udveksling af tjenesteydelser - Hjem for ældre - Virksomhed uden gevinst for øje. # Sag C-70/95. Sodemare m.fl.