Писмен въпрос E-4550/10 Mario Mauro (PPE) до Комисията. Убийството на монсеньор Падовезе в Турция