Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3628 — Gilde/Bekaert Fencing)EØS-relevant tekst