Dom afsagt af Retten i Første Instans den 28. april 2004 i sag T-277/02, Athanacia-Nancy Pascall mod Rådet for Den Europæiske Union (Tjenestemænd — almindelig udvælgelsesprøve — mundtlig prøve — ikke optagelse på reservelisten — annullationssøgsmål)