Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Udvikling af landbrugsmiljøindikatorer for overvågning af integreringen af miljøhensyn i den fælles landbrugspolitisk {SEK(2006) 1136}