Mål T-568/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 26 september 2019 – Micreos Food Safety mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Bakteriofag – Listeria – Listex™ P100 – Avvisning)