Kendelse afsagt af Domstolens Præsident den 27. februar 2007. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod den Italienske Republik. # Særlige rettergangsformer - begæring om udsættelse af gennemførelse og om anordning af foreløbige forholdsregler - afgørelse truffet uden at høre den anden part - ufornødent at træffe afgørelse. # Sag C-503/06 R. Kommissionen mod Italien TITJUR