Helyesbítés az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárműveknek a vészhelyzeti sávtartó rendszer (ELKS) tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2021. április 19-i (EU) 2021/646 bizottsági végrehajtási rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 133., 2021. április 20.)