Afgørelse nr. 185 af 27. juni 2002 om ændring af afgørelse nr. 153 (blanket E 108) og afgørelse nr. 170 (udarbejdelse af de i artikel 94, stk. 4, og 95, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 omhandlede fortegnelser) (EØS-relevant tekst) (2003/148/EF)