Sag C-18/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 15. juli 2004 af Commissione Tributaria Provinciale di Napoli i sagen Casa di Cura Privata Salus SpA mod Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4