Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/417/EF af 29. april 2004 om Fællesskabets finansielle bidrag til OIE's konference om rabies i Europa og Centralasien i 2004 (EUT L 151 af 30.4.2004)