Sag C-294/05: Sag anlagt den 20. juli 2005 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige