Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2006 af 27. april 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004