2006/657/EF: Kommissionens afgørelse af 29. september 2006 om overdragelse af støtteforvaltningen til kontorer med ansvar for gennemførelsen af førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i Bulgarien i førtiltrædelsesperioden