Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om vaske- og rengøringsmidler (10595/3/2003 ‐ C5-0521/2003 ‐ 2002/0216(COD))