Skriftlig forespørgsel E-3113/04 af Erik Meijer (GUE/NGL) og Kartika Liotard (GUE/NGL) til Kommissionen. Tekstilimport fra den tredje verden, hvor produktionen har forårsaget uhelbredelige sygdomme, alvorlig miljøforurening og ødelæggelse af ressourcer