Kommissionens forordning (EF) nr. 373/2006 af 2. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand