Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1269 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2020/1267 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 2020/C 301/03