Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 9/2005 af 8. februar 2005 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen